ברכת הבנים

0.00

להורדה במתנה: ברכת הבנים לשבתות וליום הכיפורים.

נוקד והוכן לראשונה לרגל החלאקה של בננו נ”י, לחלוקה בבית הכנסת לציבור הרחב.

הקובץ הכולל פתיח מיועד לקהל שאינו מכיר את ברכת הבנים (קהל חילוני).

לרגילים ולמכירים אפשר להשתמש בקובץ שאינו כולל פתיח.

מתאים במיוחד לחגיגות חלאקה ולאירועים משפחתיים לקראת יום הכיפורים.