שירים לשבת משפטים + שקלים – ר”ח אדר תשפ”א!

משפטים זה שמחה!
באופן חריג ונדיר, אנחנו פותחים את חודש אדר עם השור והבור, האבדות והשרפות, ועם הפרשה שאומרת לנו איך לצלוח את כל אלה – כי זאת האמת וכל האמת.
מוזמנים להצטרף לשירה לקדוש ברוך הוא העושה משפטים, בתפילה שיבוא לשפוט תבל בצדק ועמים במישרים (בתוספת שני שירים בשקל לשבת שקלים).

 

עוד באותו נושא