משלוח מנות למי שבבידוד

כשהמן ניסה לגייס ולרתום

את המלך על חיסול היהודים לחתום

לקמפיין שלו היה סלוגן מיוחד:

“ישנו עם אחד מפוזר ומפורד”

סיסמה קולעת, משכנעת ומדויקת:

אם העם מפורד – נחסל אותו בשקט

אז בכל שנה יש קמפיין נגדי:

לך כנוס את כל היהודים!

בפורים חשוב לנו לזכור ולהגיד

שעמוק בלב, אנו קרובים תמיד

שהקשר בינינו לעולם לא יאבד

שאף פעם לא תהיה באמת לבד

פורים נותן לך ולכולנו עידוד:

את העם היהודי לא יכניסו לבידוד…

 

פורים שמח!

עוד באותו נושא