משלוח מנות להרכבה עצמית: לעוסקים בצרכי הציבור

 

לגבאים, רכזים ושאר עוסקים בצרכי ציבור

 

“וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם…”

 

יש פרט אחד שלא כתוב במגילה:

מי ארגן בשושן עצרת תפילה?

מי כינס יהודים מפה ומשם?

מי הקהיל אותם יחד לעמוד על נפשם?

את זאת לא יודעים, וידוע גם למה –

תמיד הם הרחק מהשואו והדרמה

הם לא היושבים ראשונה עם הכתר

עובדים יום וליל – אך בצל ובסתר

בלי פרס ישראל למדעי הטבע

בלי אות הנשיא, או כתבה ב”בשבע”

ובכל זאת יודעת הסביבה כולה

שהם המחזיקים את כל הקהילה

אז גם בידינו אין פרס ואין אות,

אך רצינו להביע הוקרה ולהודות

על כל העבודה והמסירות כל השנה

בעיסוק בצרכי ציבור באמונה

יהי רצון שתתברכו בכוחות לאין קץ

בשמחה, בבריאות, בקצת זמן להתעפץ

ותמשיכו להיות מרדכי של היום

דורשי טוב לעמכם ודוברי שלום.

 

עוד באותו נושא