זמירון לשבת

310.00

זמירון שבת מלא, כולל שני נוסחים. מכיל קידושים, הבדלה, ברכת המזון לאירועים, פיוטים ועוד.