ניקוד שיר קצר / פשוט: 35 ש"ח

35.00

ניקוד שיר יחיד, לשיר לא ארוך או ללא מורכבות בניקוד.