ברכת המזון - כולל תוספות

50.00

ברכת המזון ב־word מאורגנת על פי סגנונות למעבר חלק לעיצוב.
ניקוד מוקפד ומדויק.
טקסט שלם ללא השמטות.
נוסח אשכנזי ונוסח ספרדי, וכן קובצי word נוספים:
תוספות לברית מילה ולשבע ברכות,
מזמורים קודם ברכת המזון,
מעין שלוש ובורא נפשות.

ברכישת הערכה ניתנת במתנה הגהה לאחר העיצוב,
כדי לוודא איתכם שהניקוד לא קופץ, לא הושמטו חלקים,
והברכון מיטבי ומדויק לשימוש הלקוח.