סדר ברית מילה

30.00

הוכן לראשונה לרגל ברית המילה של בננו מאיר הי”ו.