ברכת המזון לילדים

50.00

ברכת המזון מנוקדת לילדים!

שני נוסחים, לשני צדדים של הדף.

ללא ברכות שלא נאמרות בגיל הרך.

הברכות השגורות יותר – מוגדלות.

ללא תוספות לשבת ולחגים, מלבד “הרחמן”.

כולל מעין שלוש ובורא נפשות בצורה נוחה ומסודרת לעין, לברכת “על המחיה” בלבד (ללא פירות שבעת המינים ויין).