מה עשו חכמינו? החידון של אגדות התלמוד – סיום הש"ס תש"ף