תרגיל 7: סיימו את הסיפור על החתולה שרצתה לכתוב

תרגיל 7: סיימו את הסיפור על החתולה שרצתה לכתוב