פניני הלכה לילדים – ברכות ב

כרך נוסף של “פניני הלכה”, ספר ההלכה של הרב אליעזר מלמד, בגרסת הילדים.

זכינו ליטול חלק בפרויקט הנפלא של הנגשת לימוד ההלכה לילדים, ולהעניק לכרך החדש את הניקוד.

הספר בהוצאת מכון הר ברכה.

חלקנו בפרויקט: