משפט החושן בימינו

הרב אריאל בראלי ומכון משפט לעם

מבוא לעולם המשפט העברי – מדיניות בתי הדין, מינוי דיינים, היחס לבית המשפט ועוד, מהסוגיות בתלמוד ובפוסקים ועד זמננו. מיזם מושקע של מכון משפט לעם בראשות הרב אריאל בראלי, שעמו זכינו לעבוד – וב”ה זוכים וממשיכים.

הספר יצא בהוצאת דברי שיר.

חלקנו בפרויקט: