אביהם של ילדי ישראל

חיים אקשטיין | נתנאל ובת אל אפשטיין

שלושה ספרים מתוך סדרת הקומיקס המצליחה בעקבות דמותו של הרב מרדכי אליהו זצ”ל.

צוות אליהו 7 היא סדרת קומיקס הלכתית: שלושה אחים יוצאים לפתור תעלומה מרתקת, ובדרך אגב נתקלים גם בהלכות. לכל פרק נלווית גם הרחבה על ההלכות, בשפה פשוטה ומובנת ובליווי איורים.

בהגדה של פסח, לצד הקומיקס הנפלא של נתנאל ובת אל אפשטיין, הוספנו הלכות מעובדות לילדים וכן התקנה והגהה וניקוד.

חלקנו בפרויקט: